ورود به سامانه جامع طرح استعداد يابی دانش آموزان سيد پسر مقطع سوم تا پنجم ابتدايی

   در صورت اينکه شماره داوطلبی خود را فراموش کرده ايد با شماره زير تماس حاصل نماييد

داوطلبین اصفهان

   32671941 - 32678145 - 32657072

   داخلی 110 و يا داخلی 119

داوطلبین قم

   02537735657-02537735757

   داخلی 151 و يا داخلی 152